NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO ODBORNOU VEŘEJNOST | 2020

20. a 21. února 2020 | Praha

JAK ZORGANIZOVAT PŘÍPADOVOU KONFERENCI - DVOUDENNÍ SEMINÁŘ
Mgr. Barbora Hrušková (lektorka)

Absolventi tohoto základního kurzu se orientují ve struktuře případové konference, jsou jim srozumitelné role jednotlivých účastníků případové konference, dokáží svolat a zorganizovat případovou konferenci, umí vytvořit a zpracovat potřebné související dokumenty (pozvánku, zápis, individuální plán), seznámí se s modelovou situací případové konference.

14 VZDĚLÁVACÍCH HODIN | AKREDITACE: MPSV ČR

Organizační informace a přihláška na akci: JAK ZORGANIZOVAT PŘÍPADOVOU KONFERENCI (20. a 21. února 2020)

Termín konání
20. a 21. února 2020 (09:30 - 15:30 hod. včetně polední pauzy 45 minut)

Místo konání
Čestmírova 363/1, 140 00 Praha 4 - Nusle

Koordinátor akce
Mgr. Bc. David Černík, DiS. | vzdelavani@rozumacit.org | +420 730 157 046

Cena, platební podmínky
3.650 Kč za účastníka (úhrada účastnického poplatku na základě vystavené faktury)

Akreditace (MPSV)
Číslo akreditace: 2016/0690-PC/SP/VP/PP | Platnost do: 30. 06. 2020

Cílová skupina účastníků
Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci sociálních služeb.

Přihlášení na vzdělávací akci

  • Hvězdičkou označená pole jsou povinná.
  • Kliknutím na tlačítko | Odeslat | vyjadřujete souhlas se zpracováním Vámi uvedených osobních údajů pro účely administrace přihlášení a evidence účastníků na vzdělávací akci.
Vyplňte, prosím, správně toto formulářové pole.
Vyplňte, prosím, správně toto formulářové pole.
Vyplňte, prosím, správně toto formulářové pole.
Vyplňte, prosím, správně toto formulářové pole.
Vyplňte, prosím, správně toto formulářové pole.
Vyplňte, prosím, správně toto formulářové pole.
Organizační informace k akci.

Termín konání
20. a 21. února 2020 (09:30 - 15:30 hod. včetně polední pauzy 45 minut)

Místo konání
Čestmírova 363/1, 140 00 Praha 4 - Nusle

Koordinátor akce
Mgr. Bc. David Černík, DiS. | vzdelavani@rozumacit.org | +420 730 157 046

Cena, platební podmínky
3.650 Kč za účastníka (úhrada účastnického poplatku na základě vystavené faktury)

Akreditace (MPSV)
Číslo akreditace: 2016/0690-PC/SP/VP/PP | Platnost do: 30. 06. 2020

Cílová skupina účastníků
Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci sociálních služeb.

4., 5., 18., 19. března a 8. dubna 2020 | Praha

JAK FACILITOVAT PŘÍPADOVOU KONFERENCI - PĚTIDENNÍ TRÉNINKOVÝ VÝCVIK
Mgr. Karolina Šubrtová (lektorka)

Výcvik je určen především pro pracovníky OSPOD a neziskových organizací, kteří se rozhodli pracovat na svých facilitačních dovednostech a připravit se natolik, aby se vedení případových konferencí mohlo stát standardní náplní jejich práce. Před započetím výcviku doporučujeme absolvovat seminář "Jak zorganizovat případovou konferenci"

Absolvent pětidenního výcviku "Jak facilitovat případovou konferenci" je schopen vést - facilitovat případovou konferenci, ošetřit bezpečí a emoce jednotlivých účastníků, umí aktivizovat skupinu k tvoření nápadů vedoucích k řešení či vylepšení situace klienta, umí dovést skupinu k vytvoření akčního plánu, dokáže pracovat se skupinou, řídit diskuzi, zároveň si umí udržet neutrální pozici.

40 VZDĚLÁVACÍCH HODIN | AKREDITACE: MPSV ČR

Organizační informace a přihláška na akci: JAK FACILITOVAT PŘÍPADOVOU KONFERENCI (4., 5., 18., 19. března a 8. dubna 2020)

Délka akce
Pětidenní tréninkový výcvik | 40 vyučovacích hodin

Termín konání
4., 5., 18., 19. března a 8. dubna 2020 (09:30 - 16:30 hod. včetně polední pauzy 45 minut)

Místo konání
Čestmírova 363/1, 140 00 Praha 4 - Nusle

Koordinátor akce
Mgr. Barbora Hrušková | vzdelavani@rozumacit.org | +420 730 157 044

Cena, platební podmínky
10.000 Kč za účastníka (úhrada účastnického poplatku na základě vystavené faktury)

Akreditace (MPSV)
Číslo akreditace: 2016/0689-PC/SP/VP/PP | Platnost do: 30. 06. 2020

Cílová skupina účastníků
Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci sociálních služeb.

Přihlášení na vzdělávací akci

  • Hvězdičkou označená pole jsou povinná.
  • Kliknutím na tlačítko | Odeslat | vyjadřujete souhlas se zpracováním Vámi uvedených osobních údajů pro účely administrace přihlášení a evidence účastníků na vzdělávací akci.
Vyplňte, prosím, správně toto formulářové pole.
Vyplňte, prosím, správně toto formulářové pole.
Vyplňte, prosím, správně toto formulářové pole.
Vyplňte, prosím, správně toto formulářové pole.
Vyplňte, prosím, správně toto formulářové pole.
Vyplňte, prosím, správně toto formulářové pole.
Organizační informace k akci.

Délka akce
Pětidenní tréninkový výcvik | 40 vyučovacích hodin

Termín konání
4., 5., 18., 19. března a 8. dubna 2020 (09:30 - 16:30 hod. včetně polední pauzy 45 minut)

Místo konání
Čestmírova 363/1, 140 00 Praha 4 - Nusle

Koordinátor akce
Mgr. Barbora Hrušková | vzdelavani@rozumacit.org | +420 730 157 044

Cena, platební podmínky
10.000 Kč za účastníka (úhrada účastnického poplatku na základě vystavené faktury)

Akreditace (MPSV)
Číslo akreditace: 2016/0689-PC/SP/VP/PP | Platnost do: 30. 06. 2020

Cílová skupina účastníků
Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci sociálních služeb.

12. března 2020 | Mariánské Lázně

SEBEŘÍZENÍ A PLÁNOVÁNÍ POSTUPŮ PRÁCE SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ Z OBLASTI SPOD
Ing. Lenka Lamešová (lektorka)

Management cílů (teorie a praktické nástroje). Identifikace pracovních cílů (dlouhodobých, krátkodobých, cyklický kalendář organizace práce se svěřenou rodinou) a kroků, které k cíli vedou, určení si priorit (Parett). Stanovování a plánování pracovních cílů a orientace na jejich dosažení včetně vyhodnocení jejich dosažení. Myšlení a plánování v souvislostech. Identifikace potřeb klientů, tvorba návazných rozvojových (vzdělávacích) plánů pro pěstouny. Základní psychohygiena (co to je stres a prevence, syndrom vyhoření a prevence).

MODUL 4 (vzdělávací set programu KOMPETENČNÍ MODEL) | 6 VZDĚLÁVACÍCH HODIN | AKREDITACE: MPSV ČR

Organizační informace a přihláška na akci: SEBEŘÍZENÍ A PLÁNOVÁNÍ POSTUPŮ PRÁCE SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ Z OBLASTI SPOD (12. 03. 2020)

Termín konání
12. března 2020 (09:30 - 15:00 hod. včetně polední pauzy 30 minut)

Místo konání
Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně

Koordinátor akce
Mgr. Barbora Hrušková | vzdelavani@rozumacit.org | +420 730 157 044

Cena, platební podmínky
1.800 Kč za účastníka (úhrada účastnického poplatku na základě vystavené faktury)

Akreditace (MPSV)
Číslo akreditace: A2019/0865-SP/VP | Platnost do: 12. 06. 2023

Cílová skupina účastníků
Sebeřízení a plánování postupů práce sociálních pracovníků z oblasti SPOD je dílčím modulem vysoce specializovaného vzdělávacího programu, který pokrývá vzdělávací potřeby začínajícího pracovníka doprovázení pěstounských rodin, stejně jako potřeby ostatních sociálních pracovníků, působících v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Celý vzdělávací program, jehož je tento kurz součástí, vznikl v rámci projektu Kompetenční model pracovníka doprovázení, zaměřeného na systematický rozvoj profesních a osobnostních kompetencí těchto sociálních pracovníků. Celý vzdělávací program byl v rámci zmiňovaného projektu dvakrát pilotně realizován a finalizován do výsledné podoby na základě zapracování relevantních podnětů a podkladů od účastníků těchto pilotních realizací.

Přihlášení na vzdělávací akci

  • Hvězdičkou označená pole jsou povinná.
  • Kliknutím na tlačítko | Odeslat | vyjadřujete souhlas se zpracováním Vámi uvedených osobních údajů pro účely administrace přihlášení a evidence účastníků na vzdělávací akci.
Vyplňte, prosím, správně toto formulářové pole.
Vyplňte, prosím, správně toto formulářové pole.
Vyplňte, prosím, správně toto formulářové pole.
Vyplňte, prosím, správně toto formulářové pole.
Vyplňte, prosím, správně toto formulářové pole.
Vyplňte, prosím, správně toto formulářové pole.
Organizační informace k akci.

Termín konání
12. března 2020 (09:30 - 15:00 hod. včetně polední pauzy 30 minut)

Místo konání
Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně

Koordinátor akce
Mgr. Barbora Hrušková | vzdelavani@rozumacit.org | +420 730 157 044

Cena, platební podmínky
1.800 Kč za účastníka (úhrada účastnického poplatku na základě vystavené faktury)

Akreditace (MPSV)
Číslo akreditace: A2019/0865-SP/VP | Platnost do: 12. 06. 2023

Cílová skupina účastníků
Sebeřízení a plánování postupů práce sociálních pracovníků z oblasti SPOD je dílčím modulem vysoce specializovaného vzdělávacího programu, který pokrývá vzdělávací potřeby začínajícího pracovníka doprovázení pěstounských rodin, stejně jako potřeby ostatních sociálních pracovníků, působících v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Celý vzdělávací program, jehož je tento kurz součástí, vznikl v rámci projektu Kompetenční model pracovníka doprovázení, zaměřeného na systematický rozvoj profesních a osobnostních kompetencí těchto sociálních pracovníků. Celý vzdělávací program byl v rámci zmiňovaného projektu dvakrát pilotně realizován a finalizován do výsledné podoby na základě zapracování relevantních podnětů a podkladů od účastníků těchto pilotních realizací.

© 2019 Rozum a Cit, z. s. | člen