Slide background

NECHTE SE NÁMI DOPROVÁZET

Volná kapacita pro doprovázení
v Plzni, Praze, Středočeském a nově i v Jihočeském kraji!

doprovazeni@rozumacit.org | +420 730 157 041

Slide background

VZDĚLÁVEJTE SE U NÁS

Programy pro náhradní rodiče
a pro odbornou veřejnost.

vzdelavani@rozumacit.org | +420 730 157 046

OZNÁMENÍ PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S ŠÍŘENÍM KORONAVIRU V ČR

V Praze 16. 3. 2020
S okamžitou platností, až do odvolání:

  • Pozastavuje se terénní práce v rodinách. Sledování výkonu pěstounské péče bude v případě naplánované návštěvy v rodině realizováno prostřednictvím telefonických rozhovorů s pěstounem i s dítětem. Rozhovor bude pečlivě zaznamenán do databáze.

  • Trvá pozastavení všech vzdělávacích akcí jak pro pěstouny, tak pro odbornou veřejnost. Pěstouni budou mít možnost naplnit si vzdělávací povinnost mimo jiné ve zvýšeném rozsahu i formou individuálního (domácího) vzdělávání. Individuální vzdělávání bude nabídnuto v dostatečném rozsahu a tematické pestrosti koncem září 2020.

  • Pozastavují se veškeré skupinové akce s dětmi.

  • Pozastavují se veškeré osobní individuální konzultace, terapie, AK. Situaci klienta vždy pracovník posuzuje individuálně a konzultace je v případě potřeby realizována telefonicky nebo e-mailem. O konzultaci je vždy proveden pečlivý záznam do databáze. Pokud se klient přesto rozhodne k osobní konzultaci u externího terapeuta, zdůrazňujeme nutnost používat ochrannou roušku pro ochranu zdraví vlastního i svěřeného dítěte/dětí.

  • Každé pracoviště má aktualizovaný seznam pracovníků viz plán krátkodobé pomoci, kteří mohou poskytnout krátkodobou pomoc - individuální hlídání pro případ nemoci, akutní krize, nenadále situace v pěstounské rodině. Jedná se o členy širší rodiny pěstounů, se kterými má organizace uzavřenu DPP. Každý pracovník, který zajišťuje krátkodobou pomoc, je povinen doložit čestné prohlášení, že netrpí žádným respiračním onemocněním. Zároveň musí pěstoun doložit čestné prohlášení, že aktuálně nečerpá dávku Ošetřování člena rodiny.

  • Pro případy akutní krize u klientů nebo potřeby konzultace je možno obracet se na naše terapeuty:

Jana Divoká (+420 603 347 250, divoka@rozumacit.org)
Martina Salamonová (+420 777 270 706,salamonova@rozumacit.org)
Anna Krátká (+420 739738017, kratka@rozumacit.org)

  • Česká asociace pro psychoterapii připravuje v nejbližších dnech spuštění krizové telefonní linky - jakmile budeme mít více informací, předáme vám je.

  • Ohledně sociálního poradenství pro klienty v situacích souvisejících s karanténou (ošetřování dítěte, péče o dítě, dávky, atd.) i v jiných situacích je možné se obracet na Danielu Kuhnovou (+420 770 157 197, kuhnova@rozumacit.org).

Prosíme naše klienty, aby v případě nachlazení a respiračních potíží v jejich rodině kontaktovali příslušného pracovníka a domluvili si s ním, jakým způsobem bude dále probíhat komunikace a poskytování činností a služeb.


Přejeme všem pevné zdraví

Mgr. Marie Vrzáková, výkonná ředitelka

© 2020 Rozum a Cit, z. s. | člen