TERAPIE (PROJEKTY)

Terapeutická podpora, kterou poskytují projekty poradenského centra, spočívá především v psychologických konzultacích a terapiích dětí, náhradních rodičů a biologických rodičů.  

Terapeuti s námi spolupracují např. na vyšetření attachmentu (vztahové vazby), následném poradenství a terapiích nebo supervizích pěstounské péče. Pracujeme s dětmi, dospělými i celými rodinami. Využíváme např. terapeutické pískoviště pro nejmenší děti, od podzimu plánujeme otevřít skupiny pro děti z oblasti náhradní rodinné péče a věnovat se podpoře náhradních rodin, ve kterých dítě dosahuje zletilosti.

© 2019 Rozum a Cit, z. s. | člen