BC. DANIELA KUHNOVÁ
BC. DANIELA KUHNOVÁvedoucí poradenského centrakuhnova@rozumacit.org
+420 770 157 197

PORADNA

poradna@rozumacit.org
+420 733 102 901
(Po - Pá 9.00 -13.00 hod.)

PORADENSKÉ CENTRUM

Poradenské centrum Rozum a Cit provozuje registrovanou sociální službu, odborné sociální poradenství a v rámci různých projektů poskytuje terapie zaměřené na náhradní rodinnou péči. V týmu poradenského centra pracují sociální pracovníci, manželský a rodinný poradce, pedagogičtí pracovníci a terapeuti, facilitátoři.

Poskytujeme poradenství osobní, telefonickou i e-mailovou formou, přijímáme klienty na pobočce, jezdíme za nimi do jejich domácího prostředí nebo je doprovázíme na různá jednání a případové konference. Případovou konferenci umíme i svolat nebo facilitovat. Jsme autory metodiky případových konferencí.


Máme dlouholetou tradici v terapeutické podpoře náhradních rodin. Terapie poskytujeme různou formou – individuální, rodinnou, skupinovou. Našimi klienty jsou děti, mladí lidé i dospělí. Dlouhodobě spolupracujeme se zkušenými odborníky, terapeuty a pedagogy, kteří v rámci různých projektů podporují naše klienty.

Máme pobočky v Praze, Říčanech, Benešově, Kutné Hoře a v Plzni. 

© 2019 Rozum a Cit, z. s. | člen