Zapsaný spolek <<

Nadační fond <<

"ROZUM nás přivede k úspěchu,
CIT k člověku.
"

 

Náhradní
rodinná péče

 

Aktuality

10. 04. 2018
ABY KRÁSA DUŠE MOHLA ROZKVÉST
GERnétic podporuje vzdělání dětí

6.4.2018 Děkovný dopis

29.3.2017 Sluníčkový den

29.3.2017 Poděkování

18.12.2017 Vánoční setkání na parníku

27.10.2017 Setkání pěstounských rodin v Moravském krasu

5.10.2017 Naše české ruce, galavečer

2.10.2017 Kniha Zuzany Maléřové

9.9. Radost z houslí

31.8. Letní tábor s angličtinou

18.9. Napsali nám

11.9. Nezapomenutelné zážitky z anglického tábora

23.6. Na zahradní slavnosti ve škole Duhovka prodávaly děti školní časopis na kterém vybraly 2 879 Kč a škola doplatila 2 121 Kč. Tento dar umožní Patrikovi odjet na letní tábor pro handicapované děti. Srdečně děkujeme!

22.6. Červnové pečení v ČSOB na Radlické vyneslo 17 tisíc korun! Děkujeme!

12.6. Děti s pěstouny na výletě Prahou

25.4. Velikonoční dílna pro děti v Moneta Money bank

4.4. Zapojili jsme se do kampaně Dobrý start - z rodiny doletí dál

4.4. Sluníčkový den letos proběhne 25. a 26. dubna

24.2.2017
Poděkování NF rozum a cit za pomoc pěstounským rodinám a jejich dětem od pěstounky Vladimíry Gubaničové.

3.2.2017
Jak dopadla básnická soutěž? Rozhodně neváhejte a čtěte.


Opět je možnost žádat o příspěvky od NF Rozum a Cit.

další aktuality -->

Sluníčkový den

Nadační aktivity

Kde nás najdete

Na Výsluní 2271
251 01 Říčany
Tel: 323 631 205

Fotogalerie

O nás

 

Jak a komu pomáháme


Žádost o nadační příspěvek - výzvy


Od 9.2. 2018 do 31.5.2018

O nadační příspěvek mohou žádat:
Náhradní rodiče, pěstouni prarodiče, OSPOD, sociální pracovníci, doprovázející pracovníci organizací, které poskytují služby pro NRP.

Účel poskytnutí finančního daru:

1. Vzdělávání

 • doučování dětí
 • jazykové kurzy (tuzemské)
 • odborné kurzy (např. barmanský, svářečský atp.)
 • příspěvky na školní potřeby, ubytování, stravné, cestovné a to pro děti od 15 let, které se připravují na svoje budoucí povolání

2. nákup hudebního nástroje

4. příspěvky na volnočasové aktivity dětí

5. Podpora handicapovaných a jinak znevýhodněných dětí žijících v náhradní rodinné péči je nedílnou součástí naší práce již od samého počátku existence fondu a žádosti přijímáme celý rok.

Ráda bych Vás také informovala o tom, že Nadační fond Rozum a Cit v roce 2017 přerozdělil do náhradních rodin bez mála 1 900 000 Kč.

Děkuji Vám všem, kteří jste s námi spolupracovali a umožnili tak rozvoj dětí a kvalitnější život dětem v náhradních rodinách.
Spolupráce s Vámi si velmi vážím a těší mě.

od 7.10. do 15.12.2017

O nadační příspěvek mohou žádat:

Náhradní rodiče, pěstouni prarodiče, OSPOD, sociální pracovníci, doprovázející pracovníci organizací, které poskytují služby pro NRP


Účel poskytnutí finančního daru:

1. Vzdělávání

 • doučování dětí
 • jazykové kurzy (tuzemské) 
 • odborné kurzy (např. barmanský, svářečský atp.) 
 • příspěvky na školní potřeby, ubytování, stravné a to pro děti od 15 let, které se připravují na svoje budoucí povolání
2. Rovnátka
3. Hudební nástroje
4. Volnočasové aktivity

Podpora handicapovaných a jinak znevýhodněných dětí žijících v náhradní rodinné péči je nedílnou součástí naší práce již od samého počátku existence fondu.

od 3.3. do 31.5.2017

O nadační příspěvek mohou žádat:

Náhradní rodiče, pěstouni prarodiče, OSPOD, sociální pracovníci, doprovázející pracovníci organizací, které poskytují služby pro NRP


Účel poskytnutí finančního daru:

1. Vzdělávání

 • doučování dětí
 • jazykové kurzy (tuzemské) 
 • odborné kurzy (např. barmanský, svářečský atp.) 
 • týdenní letní pobyt s výukou anglického jazyka s rodilým mluvčím v ČR (můžeme zajistit) 
 • příspěvky na školní potřeby, ubytování, stravné a to pro děti od 15 let, které se připravují na svoje budoucí povolání
2. Rovnátka
3. Hudební nástroje
4. Volnočasové aktivity

Podpora handicapovaných a jinak znevýhodněných dětí žijících v náhradní rodinné péči je nedílnou součástí naší práce již od samého počátku existence fondu.

od 6.10. do 30. 11.2016

O nadační příspěvek mohou žádat:

Náhradní rodiče, pěstouni prarodiče, OSPOD, sociální pracovníci, doprovázející pracovníci organizací, které poskytují služby pro NRP


Účel poskytnutí finančního daru:
Doučování dětí
Volnočasové aktivity dětí, celoroční aktivita
Jazykové a odborné kurzy
Na studijní obory technického směru na vysoké škole

od 5.6. do 5.7. 2016

 

O nadační příspěvek mohou žádat:

Náhradní rodiče

OSPOD, sociální pracovníci, doprovázející pracovníci organizací, které poskytují služby pro NRP 

 

Účel poskytnutí finančního daru:

vybavení dětských pokojů 

od 9.2.2016 do 31.5.2016

O nadační příspěvek mohou žádat:
•    Náhradní rodiče
•    Mladí lidé (od 18 let), kteří žijí v náhradní rodinné péči a připravují se na budoucí povolání
•    OSPOD, sociální pracovnice nebo doprovázející pracovník náhradní rodiny.

Projekt "POMÁHÁME KE VZDĚLÁNÍ "
Za tímto účelem lze žádat o nadační příspěvek na:

•    doučování dětí, ZŠ, SOU, SŠ
•    jazykový kurz (v tuzemsku) pro děti od 15 let
•    odborné kurzy pro děti od 15 let, součást vzdělávání na SOU, SŠ, VŠ (nepřispíváme na  
      lyžařské kurzy, školy v přírodě a letní tábory)
•    platbu školného
•    stravné, cestovné, ubytování na internátech, kolejích, pro děti, které se připravují na své
      budoucí povolání, nákup výukových pomůcek, pro děti od 15 let 
•    volnočasové aktivity dětí pro děti na ZŠ, SOU, SŠ, rozumí se celoroční aktivita, pravidelná
      docházka, zájmové kroužky, vedení odborným lektorem
•    nákup hudebního nástroje pro děti, které studují konzervatoř

Pojekt "POMÁHÁME KE ZDRAVÍ"
Zde můžete žádat o nadační příspěvek na:
•    zdravotnické, rehabilitační a výukové pomůcky pro handicapované děti
•    rovnátka (dlouhodobá stomatologická léčba)
•    brýle


Za jiným účelem než je uvedený v jednotlivých výzvách prosím žádosti neposílejte.

Finanční dar je posuzován na základě:
•    vyplněného Formuláře k žádosti o finanční dar, který na vyžádání a prověření účelu daru pošleme e – mailem nebo poštou. Pište na adresu: deti@rozumacit.org nebo volejte na 323 631 205
•    žádosti o nadační příspěvek, která obsahuje popis rodinného příběhu, konkrétní účel daru a rozpočet
•   aktuální fotky, přiložte prosím rodinnou fotku-náhradní rodič s dítětem (dětmi), dítě při volnočasové aktivitě, atp. 2 kusy
•    písemného doporučení k podpoře od doprovázejícího pracovníka


Tyto čtyři dokumenty prosím zašlete společně v jedné žádosti mejlem nebo poštou.  Jinak žádost bude z formálního hlediska vyřazena.

Po obdržení žádosti Vás budeme do 4 týdnů informovat e- mailem nebo telefonicky o dalším postupu. Správní rada Nadačního fondu Rozum a Cit zasedá pravidelně každý poslední týden v měsíci a projednává přijaté žádosti. Vzhledem k velkému počtu žádostí a individuálnímu jednání s dárci může celý proces projednání žádosti o nadační příspěvek trvat déle. O výsledku žádosti Vás budeme informovat písemně.
Podpora handicapovaných a jinak znevýhodněných dětí žijících v náhradní rodinné péči je nedílnou součástí naší práce již od samého počátku existence fondu.

Říčany, 1.února 2016                         Marie Řezníková, ředitelka
 

 
© Rozum a Cit